TERMINY OPŁAT

 

Terminy zbierania opłat za przedszkole

Przedszkole przy ul. Tyszkiewicza:

09.I.18 r. ( wtorek ) w godzinach                 0730 - 0900  

10.I.18 r. ( środa ) w godzinach                  1500 - 1700      

 

Przedszkole przy ul. Leonarda:

09.I.18 r. ( wtorek ) w godzinach                   1500 - 1700      

10.I.18 r. ( środa ) w godzinach                       0730 - 0900          

 

                                                        

Ze względu na konieczność rozliczenia przedszkola

z DBFO Wola m.st. Warszawy , prosimy o terminowe dokonanie opłat.