TERMINY OPŁAT

 

Terminy zbierania opłat za przedszkole

Przedszkole przy ul. Tyszkiewicza :

09.V.18 r. ( środa ) w godzinach                 0730 - 0900  

10.V.18 r. ( czwartek ) w godzinach           1500 - 1700      

 

Przedszkole przy ul. Leonarda :

09.V.18 r. ( środa ) w godzinach                 1500 - 1700      

10.V.18 r. ( czwartek ) w godzinach            0730 - 0900          

                                                        

Ze względu na konieczność rozliczenia przedszkola

z DBFO Wola m.st. Warszawy , prosimy o terminowe dokonanie opłat.