ZREALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

Projekt "Matematyka poprzez gry i zabawy" realizowany był w latach 2012-2014.

W projekcie brały udział przedszkola z Turcji, Bułgarii, Słowenii, Rumunii, Węgier. Koordynatorem projektu było łotewskie przedszkole Avotins, z którym współpracowaliśmy jeszcze przez rok po zakończeniu projektu.

W ramach działań dzieci poznawały kulturę partnerskich państw, uczestniczyły w organizowanych przez nauczycielki aktywnościach rozwijających matematyczne umiejętności.

Nauczyciele pracujący w zespołach projektowych opracowali podręcznik "Matematyka w przyrodzie" oraz "Słownik matematyczny", zestaw "Bajek matematycznych", które były zamieszczone w kalendarzu na 2013 rok, gry matematyczne, którymi wymieniły się partnerskie placówki.

 

Praca polskiego zespołu projektowego została doceniona przez Agencję Narodową - zrealizowany przez nas projekt został przedstawiony jako przykład Dobrej Praktyki na spotkaniu dla beneficjentów projektów Comenius oraz Erasmus