DZIECIĘCA MATEMATYKA - PROGRAM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną opracowana przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską oraz Ewę Zielińską
 
Program opiera się na realizacji poniższych obszarów:
 1. Orientacja przestrzenna i umiejętności społeczne;
 2. Rytm i rytmiczna organizacja czasu;
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania;
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania;
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
 6. Klasyfikacja;
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jako dalsze doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci;
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
 9. Mierzenie płynów i sens mierzenia;
 10. Intuicja geometryczna, czyli kształtowania pojęć geometrycznych;
 11. Konstruowanie  gier przez dzieci;
 12. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<,>, =,+,-).
 
Cele Programu:
- stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,
- wspieranie rozwoju wszystkich dzieci, czyli tych zdolnych jaki i tych które rozwijają się wolniej,
- kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- konstruowanie wiedzy w taki sposób, aby przedszkolak mógł osiągnąć swoim umysłem wiedzę matematyczną oraz ją wykorzystać,
- wychowywanie dzieci w pozytywnym nastawieniu do dorosłych i dzieci, aby dobrze wiodło im się wśród innych.