TABLIT

Projekt Tablit to innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie projektów technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA). Integruje on także realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką słów i fraz w języku angielskim.

 

Nauczyciel realizuje wraz z dziećmi bloki tematyczne opierając swoją pracę na metodzie projektów - bazując na tworzonej i uzupełnianej w trakcie zajęć "Beczce słów"oraz "Siatce pytań". Dzieci poszerzają swoją wiedzę poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, rozmowy ze specjalistami ("ekspertami") w roli których występują także rodzice.

Projekt zakłada także szeroko rozumianą współpracę z rodzicami, którzy informowani są o przebiegu projektu, mają możliowść zobaczenia efektów pracy z dziećmi w formie proponowanej przez nauczyciela (prezentacja multimiedialna, galeria prac, przedstawienie w wykonaniu dzieci).

 

Dzięki możliwośći łączenia różnych metod i angażowania dzieci do podejmowania samodzielnych działań w drodze doświadczania, dyskutowania, analizowania, zauważamy wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Stają się one także bardziej otwarte, mają poczucie sprawstwa i chętnie podejmują nowe wyzwania.

 

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk.