RAMOWY ROZKŁAD DNIA

                     

7:00 - 08.30

Schodzenie się dzieci – aktywności kierowane i niekierowane przez nauczycieli
zabawy w kącikach zainteresowań,
praca indywidualna, praca w małych zespołach
kształtowanie umiejętności społecznych,

stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw tematycznych, konstrukcyjno-technicznych, badawczych
ćwiczenia i zabawy ruchowe.

08.30 - 09.00

Przygotowanie do śniadania,
zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Śniadanie

09.00 – 10.15 Zajęcia i zabawy edukacyjne, w oparciu o podstawę programową, zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego, stymulujące aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju
10.15 – 11.50

Zabawy kierowane i niekierowane pod okiem nauczyciela

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje przyrodnicze
• prace w ogrodzie.

11.50 - 12.00 Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe - higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków oraz zdrowego odżywiania

12.30 - 14.00/

 

12.30-13.00

 

13.00-14.20

 

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni na leżaczkach
• słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce, wizualizacja


• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, realizacja tygodniowych projektów badawczych wg zainteresowań dzieci
• zajęcia dodatkowe,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,

14.20-14.30 Zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku
14.30- 14.45 Podwieczorek

14.45-

17.30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe
• realizacja tygodniowych projektów badawczych, wg zainteresowań dzieci
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach, zabawy ruchowe

Rozchodzenie się dzieci do domu