TERAPIA RĘKI

Zajęcia odbywają się w grupie Borsuki, prowadzone są przez Panią Joannę Adamską, wychowawczynię grupy, terapeutę Integracji Sensorycznej.

Zajęcia z zakresu terapii ręki mają na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Zajęcia oparte są na metodzie integracji sensorycznej. Dzieci podejmują różnorodne aktywności zabawowe poprzez, które doskonalą wyżej wymienione umiejętności dostarczając sobie jednocześnie różnorodnych wrażeń dotykowych i ruchowych sprzyjających:

  • poprawie umiejętności chwytu narzędzia pisarskiego
  • wzmacnianiu koncentracji
  • poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • poprawie zdolności manualnych
  • wyrabianiu nawyku przyjmowania właściwej pozycji ciała w trakcie wykonywania ćwiczeń graficznych
  • kształtowaniu motywacji do starannego wykonywania prac graficznych