ZABAWA I RUCH

ZAJĘCIA "ZABAWA I RUCH" OPARTE NA METODZIE RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI
SHERBORNE

Prowadzone są w grupie Surykatki przez wychowawczynię Panią Teresę Sielską, w ramach dodatkowych, bezpłatnych zajęć, 2 razy w miesiącu (wtorek 15.30 - 16.00)

 

Zajęcia oparte są na metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Mają na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała,
usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z
tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie
do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń
ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje,
przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej
bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę,
może być twórcze.

CELE ZAJĘĆ
a)    Rozwojowe
- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej,
społecznej i ruchowej

b)    Edukacyjne
- przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat ciała ludzkiego, jego
poszczególnych części, schematu, strony prawej, lewej
- przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat otoczenia  (usytuowania
dzieci względem swoich kolegów, przedmiotów, pomieszczenia)
- wyrabianie umiejętności społecznych (zwracania uwagi na bezpieczeństwo
innych osób w grupie, współdziałania, pomagania, naśladowania,  czekania
na swoją kolej podczas zabawy,  używania słów grzecznościowych)

c)    Terapeutyczne
- wyrabianie u dzieci pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
- dostarczanie radości i zadowolenia z udziału w zabawach
- wyciszanie, uspokajanie dzieci nadpobudliwych, niespokojnych
- pobudzanie,  aktywizowanie dzieci wycofanych, apatycznych
- motywowanie, wzmacnianie wszelkich dziecięcych  starań
- wyzwalanie zachowań twórczych (dostarczanie poczucia sprawstwa)