HISTORIA PLACÓWKI

Przedszkole istnieje od czerwca 1965 roku. Budynek usytuowany jest w cichej i spokojnej części Woli, z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Przez wiele lat działalności edukacyjnej placówki, realizowaliśmy różne projekty, w które włączaliśmy lokalne instytucje (Wolskie Centrum Kultury, TRAD „Szansa”).  

Dzięki zaangażowaniu rodziców i grona pedagogicznego od 2000 roku funkcjonuje Amatorski Teatr Rodzicielski „Frik”.

Od 2009 roku placówka funkcjonuje pod rozszerzoną nazwą imienia Warszawskiej Syrenki – nadanie imienia połączone było z jubileuszem 45-lecia placówki. Wybór patrona był nieprzypadkowy – istotne było dla nas, by nasi podopieczni poznawali historię Warszawy i znali tradycje miasta. Wszystkie przedszkolaki poznają także hymn placówki, który związany jest z jej imieniem.

W trakcie swojej działalności przedszkole przechodziło wiele przemian, w tym głownie w zakresie dostosowywania metod edukacyjnych. Od 2012 roku systematycznie podejmujemy starania o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizując międzynarodowe projekty

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, a także zmieniającym się przepisom prawa, zobowiązującym Organ Prowadzący do zapewnienia miejsc w przedszkolach  podjęta została w 2013 r.  decyzja o przeznaczeniu lokalu po siedzibie tymczasowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Leonarda 6/8 na oddziały przedszkolne.

Dzięki tej inicjatywie powstał Oddział Zamiejscowy Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, który po raz pierwszy przyjął dzieci do dwóch oddziałów w marcu 2015 r.

Od września 2015 roku w placówce funkcjonują cztery oddziały dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.