INSTRUKTORZY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Instruktorzy - nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia określonego rodzaju zajęć dodatkowych.

W naszym przedszkolu dzieci korzystają z następującej oferty:

język angielski, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia umuzykalniające.

Zajęcia prowadzą:

 

   Monika Kucharska - mgr wychowania muzycznego

 

Katarzyna Modzelewska - nauczyciel języka angielskiego

 

Adrian Szymański - instruktor gimnastyki korekcyjnej