NAUCZYCIELE

Grażyna Ziółekgziolek

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

nauczycielka dyplomowana

mgr edukacji elementarnej z elementami terapii pedagogicznej

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu "Organizacja i zarządzanie oświatą"

Instruktor gimnastyki korekcyjnej


Paulina Zdanowskapzdanowska

Z-ca Dyrektora Przedszkola

nauczycielka dyplomowana

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Ukończyła kurs doskonalący z zakresu "Organizacja i zarządzanie oświatą"

Joanna Adamska

asia

Nauczycielka mianowana

mgr pedagogiki specjalnej,

terapeuta pedagogiczny,

nauczyciel wychowania przedszkolnego

terapeuta Integracji Sensorycznej

 Malwina Flaczyńska

 

Joanna Ejdys asiae

 

nauczycielka kontraktowa

   
Bogumiła Grabowskamilkag

nauczycielka kontraktowa

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

ukończyła studia podyplomowe z zakresu "Trenig Kreatywności i Artterapii"

 

Marta Kupiec  

 Katarzyna Modzelewskakmodzelewska

 nauczycielka kontraktowa

mgr pedagogiki przedszkolnej z językiem angielskim

nauczycielka wychowania przedszkolnego

lektor języka angielskiego

 

 

 

 Teresa Sielskateresas

 

  nauczycielka kontraktowa

mgr edukacji wczesnoszkolnej

Violetta Soska

nauczycielka dyplomowana

mgr pedagogiki przedszkolnej


 

 Adrian Szymańskiadrian

 

 

nauczyciel kontraktowy

mgr w zakresie polityka społeczna - pedagogika opiekuńczo-socjalna,

ukończył studia podyplomowe - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

instruktor gimnastyki korekcyjnej

Anna Walczakaniaw

nauczycielka dyplomowana

mgr pedagogiki

 

Dorota Wiktorskadorotaw

 

nauczycielka mianowana

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej