STATUT PRZEDSZKOLA
 Poniżej znajdziecie Państwo aktualny Statut Przedszkola, uchwalony w tekście jednolitym, uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018 z dn. 28.11.2017 roku.