ANGIELSKI 5-LATKÓW

Dzieci starsze uczą sie w oparciu o metodę Storytelling, w której przy pomocy bajek, wierszy, piosenek w obcym języku przyswajają możliwie najwięcej informacji.

 

Metoda Storytelling czyli metoda opowiadania historii.

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że dzieci uwielbiają bajki - dzięki nim uczą się odróżniać fikcję od rzeczywistości, uczą się zasad otaczającego świata, wzorów zachowań - co jest dobre a co złe. Czytanie dzieciom opowieści rozwija sprawności językowe:  słuchanie, czytanie, mówienie czy pisanie, jeżeli zatem czytamy bajkę w języku obcym rozwijamy wyżej wymienione kompetencje w danym języku. Dzięki temu nauka języka obcego jest zbliżona do nauki języka ojczystego – anglojęzyczna opowieść staje się jednocześnie idealnym materiałem do wprowadzania nowego słownictwa i struktur gramatycznych.

Jednak samo przeczytanie bajki po angielsku nie wystarczy. Nauczyciel pracujący tą metodą musi postępować zgodnie z następującymi założeniami:

  • wybiera bajkę, opowiadanie stosowne do wieku dziecka, które nie tylko je zaciekawi, ale spowoduje, że przedszkolak będzie chciał do niego powracać (przez co przyswoi najważniejsze słówka i zdania)
  • nauczyciel uatrakcyjnia opowiadanie dużymi, kolorowymi ilustracjami – pokazuje co dzieje się w danym momencie opowiadania
  • musi czytać powoli, modelując swój głos, robiąc pauzy
  • zachęca dziecko do wypowiadania się w trakcie bajki ( What do you think? What it is…., Why is he angry ?)

 W pracy nauczyciela niezwykle ważna jest ewaluacja – a zatem kończąc czytanie koniecznie należy postawić pytanie o to, czy dzieciom podobała się czytana historia –  (Do you like  story ?What do you like the most? )

Podstawą metody (podobnie jak podstawą całej przedszkolnej edukacji) jest to, by zachęcić dzieci do słuchania – nie mogą się nudzić! Nauczyciel musi być zatem przygotowany do prowadzenia zajęć językowych tak, jak zazwyczaj wychowawcy przedszkolni przygotowują się do zajęć dydaktycznych – niezbędne są materiały, ćwiczenia, dzięki którym dzieci będą mogły bacznie obserwować co dzieje się w danym momencie w opowiadaniu. To pozwoli im aktywnie uczestniczyć w słuchaniu, obserwować każdy moment aż do samego końca.

Zajęcia prowadzone metodą Storytelling składają się z 3 etapów:

PRE-STORYTELLING – część wprowadzająca do bajki. Zapoznaje z kluczowym słownictwem, wprowadzenie odpowiedniego nastroju poprzez odpowiednie ćwiczenia

WHAT IS THIS? – W nauczaniu przedszkolaków bardzo pomaga nastrój tajemniczości, w związku z tym, by wprowadzić nowe pojęcia nauczyciel korzysta z pojemnika (tajemniczego pudełka), w którym znajdują się obrazki z przedmiotami (lub przedmioty), które pojawiły się w bajce. Dzieci wyciągają po kolei przedmioty i nazywają je po angielsku.

WHILE-STORYTELLING  – słuchanie.  Dzieci słuchają opowiadania kilka razy.  Za każdym razem w innej formie aby lepiej utrwalić to, co zostało przyswojone

  • pierwsze słuchanie - najważniejsze – to od niego zależy, czy dziecku spodoba się bajka i czy będzie chciało kontynuować dalszą pracę z nią. W trakcie 1 słuchania dziecko podąża za tekstem i próbuje go zrozumieć.
  • drugie i trzecie słuchanie – już wdraża dziecko do aktywności poprzez ćwiczenia/zadania.

POST-STORYTELLING – zawiera ćwiczenia sprawdzające wiedzę z danej bajki-  utrwala słówka, zwroty i wyrażenia.

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Paulina Zdanowska na podstawie: „Życie szkoły”, A.Raźniak , Bajki dzieciom; englishforkids7.wordpress.com Storytelling – bajki dzieciom

Attachments:
Download this file (Spis literatury.doc)Spis literatury.doc[Spis literatury]63 kB