OFERTA

PRZEBUDOWA STRONY

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

 

W związku ze zmianami w zakresie przetwarzania danych osobowych, modyfikacji uległ druk UPOWAŻNIENIA do odbioru dziecka.

Prosimy o zgłaszanie się po nowe druki do wychowawców grup.

Dokument można także pobrać z naszej stronie - zakładka DLA RODZICÓW - DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat za żywienie

87 1030 1508 0000 0005 5059 8051.

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie, za miesiąc ……– imię i nazwisko dziecka”

 

 

  

 

 

Dyrektor Przedszkola      mgr Grażyna Ziółek

   

 

 

 

Zastępca Dyrektora Przedszkola

mgr Paulina Zdanowska

Przedszkole przy ul. Tyszkiewicza

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UL. LEONARDA