OFERTA

PRZEBUDOWA STRONY

WAŻNA INFORMACJA

 Nasza placówka jest jedną z największych na Woli. Mieści się w dwóch budynkach - przy ulicy Tyszkiewicza 33 oraz przy ulicy Leoanrda 6/8, gdzie usytuowany jest Oddział Zamiejscowy, który fukcjonuje od marca 2014 roku.

Staramy się dbać o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, zarówno pod względem edukacyjnym jak i społecznym. Zależy nam, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do funkcjonowania w otaczającym ich społeczeństwie. W związku z tym realizujemy różnorodne projekty, w tym także międzynarodowe, inwestujemy w rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz stwarzamy możliwości do rozpoczynania nauki języka angielskiego przez najmłodsze dzieci uczęszczające do naszej placówki.

W njaszej pracy stosujemy metody aktywizujące, dlatego też wiodącą metodą pracy z dziećmi są projekty badawcze, które rozwijają u dzieci umiejętność wnioskowania, logicznego myślenia, chęci poszukiwania, umiejętności wypowiadania się i dyskutowania. Zgodnie z zasadą, że to nauczyciel podążą za dzieckiem modelujemy aktywności dziecięcej zabawy w taki sposób, by nasi podopieczni budując wiedzę o otaczającym świecie, zawsze odnosili sukces i potrafili wierzyć we własne możliwości, asystujemy dziecku w jego odkrywaniu świata, wspieramy je i motywujemy do podejmowania wysiłku w zdobywaniu nowych umiejętności.

Każdego roku realizujemy inwestycje budowlane i modernizacje, które mają na celu podwyższenie standardu placówki do poziomu europejskego. Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych placów zabaw, tablic multimedialnych w salach, kącików badawczych wyposażonych w pomoce pozwalające eksperymentować. Częścią naszej pracy jest także wymiana doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki czemu przedszkolaki mogą także poznawać swoich rówieśników z innych państw i wspólnie bawić się z nimi w czasie zajęć prowadzonych przez komunikatory internetowe. 

  

 

 

Dyrektor Przedszkola      mgr Grażyna Ziółek

   

 

 

 

Zastępca Dyrektora Przedszkola

mgr Paulina Zdanowska

Przedszkole przy ul. Tyszkiewicza

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UL. LEONARDA