Dyrektor Przedszkola     
mgr Grażyna Ziółek

 Zastępca Dyrektora Przedszkola
mgr Paulina Zdanowska