P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 


DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

W roku szkolnym 2020/21 nasze przedszkole będzie brało udział w programie ekologicznym skierowanym do wszystkich przedszkolaków, co łączy się ściśle z innymi podejmowanymi przez nas działaniami związanymi z edukacją w terenie (realizacja projektu Erasmus+ Blossoming Outdoors oraz Active Learning Outdoors - Implementing Forrest School Approach).

 • Spacer w najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji i poszukiwania pojemników do recyklingu;
 • Udział w ogólnopolskiej akcji SPRZATANIE ŚWIATA (24 września) - porządkowanie ogrodu przedszkolnego i najbliższej okolicy;
 • Utworzenie wspólnie z dziećmi „KODEKSU – MAŁEGO EKOLOGA” – prawa i obowiązki;

 • Organizowanie w przedszkolu zbiórki np. makulatury, baterii, zakrętek itp.;

 • Utworzenie w ogrodzie przedszkolnym KOMPOSTOWNIKA – wykorzystywanie odpadów organicznych;
 • Organizowanie zabaw i zajęć plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych;
 • Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy przedszkola – obserwacja jesiennej przyrody;

 • Gromadzenie w kącikach przyrody tzw. „Darów Jesieni” (dary lasu, warzywa, owoce);

 • „Zdrowie na talerzu” – zajęcia kulinarne z wykorzystaniem sezonowych warzyw lub owoców;
 • Wykorzystywanie materiału przyrodniczego do zajęć dydaktycznych wg pomysłu nauczyciela (np. prac plastycznych, zabaw matematycznych – przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie, zabaw muzyczno-rytmicznych itp.);
 • Spacer do parku, lasu – zapoznanie z zasadami właściwego zachowywania się w parku, lesie;
 • Obchody Święta Drzewa (10 października) – np. posadzenie drzewka w ogrodzie przedszkolnym;

 

 • Znaczenie lasów i drzew w życiu zwierząt i ludzi;
 • „Lasy w niebezpieczeństwie!” – zapoznanie ze sposobami ochrony drzew; Eksperyment „Jak powstaje papier czerpany?”;
 • Las – dom ptaków i zwierząt - przygotowania zwierząt do zimy;
 • Udział w zajęciach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej organizowanych przez różne instytucje np. w Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa;
 • Parki, rezerwaty – wyjaśnienie pojęć; zapoznanie z wybranymi chronionymi gatunkami roślin i zwierząt;
 • Spacery w najbliższej okolicy przedszkola – obserwacja zmian zachodzących w zimowym krajobrazie;
 • Podejmowanie działań na rzecz pomocy zwierzętom:
 • „Poznajemy gości zimowej stołówki” – poznanie ptaków zimujących w Polsce, zakładanie karmników; dokarmianie ptaków podczas złych warunków atmosferycznych;
 • Organizacja zbiórki karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schronisk;
 • „Choinka dla zwierząt” – wycieczka do Puszczy Kampinoskiej;
 • „Ekologiczna choinka” – wykonanie ozdób choinkowych z naturalnych surowców (lub wtórnych);
 • „Skąd bierzemy prąd?” – poznawanie źródeł pozyskiwania energii i rodzajów elektrowni;
 • Zasady oszczędzania energii (np.: ciepło – zakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia, energia świetlna - używanie energooszczędnych żarówek, wyłączanie urządzeń na tzw. standy (czuwaniu); fotowoltaika, paliwo ekologiczne – z odpadów, odłączanie z kontaktów zbędnych urządzeń elektrycznych, oświetlanie  wybranych miejsc na czujniki tzw. fotokomórki itp.);
 • „Energia w naszym przedszkolu” – spacer po pomieszczeniach przedszkolnych w poszukiwaniu urządzeń działających na prąd; wdrażanie do poszanowania energii elektrycznej;
 • Teatrzyk cieni – eksperymentowanie ze światłem;
 • „Woda w różnej postaci” - zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody (śnieg, lód, para, ciecz); doświadczenia ze śniegiem, lodem - zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia;
 • „Komu i do czego potrzebna jest woda?” – poznawanie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
 • „Dlaczego pada deszcz?” - poznanie obiegu wody w przyrodzie. Wyjaśnianie pojęcia „kwaśny deszcz” i jego negatywnego skutku;
 • „Chore rzeki i jeziora” - zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia wód i sposobami jej ochrony oraz jej oczyszczania;
 • „Kącik małego badacza” – zabawy badawcze z wodą (rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, barwienie wody, parowanie i skraplanie, „co pływa, co tonie”, krystalizacja soli i cukru itp.);
 • Zabawy na śniegu i lodzie – przestrzeganie bezpieczeństwa zabaw;
 • „Oszczędzamy wodę” – poznanie sposobów oszczędzania; projektowanie plakietek, umieszczanie ich przy kranach w przedszkolu  i domu;

 

 • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (3 marca);
 • „W poszukiwaniu wiosny” – spacery w najbliższej okolicy, obserwacja przyrody;
 • „Wiosna na parapecie” – założenie hodowli roślin: siane rzeżuchy, owsa, kwiatów, sadzenie cebuli itp.; pielęgnacja oraz obserwacja wzrostu roślin;
 • „Czego do życia potrzebuje roślina?” – eksperymenty i doświadczenia z wodą i światłem;
 • Obchody Pierwszego Dnia Wiosny - przygotowanie „EKOLOGICZNEJ MARZANNY” (z odpadów, surowców wtórnych);
 • Międzynarodowy Dzień Ptaków (1 kwietnia) - poszukiwanie i obserwacja ptaków w ogrodzie przedszkolnym, poznanie wyglądu i nazw wybranych ptaków, ich zwyczajów, jesienne migracje, wiosenne przyloty, budowanie gniazd;  rysowanie, malowanie, konstruowanie ptaków wg pomysłów dzieci itp.);
 • „ Co to jest gleba?” – wyjaśnienie pojęcia; Komu i do czego jest potrzebna? – burza mózgów;
 • „Zanieczyszczenia gleby i sposoby jej ochrony” – pogadanki, prelekcje, filmy itp.;
 • Prace w ogrodzie przedszkolnym: sianie i sadzenie kwiatów, warzyw na wyznaczonych rabatach i klombach – pielęgnacja i obserwacja wzrostu roślin;
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) – udział w akcji „GODZINA DLA ZIEMI” - przygotowanie i umieszczenie w widocznych miejscach plakatów informujących o organizowanej akcji;
 • Wystawka prac z okazji obchodów Dnia Ziemi;
 • Zabawy w plenerze – obserwacje przyrodnicze (z wykorzystaniem lup) owadów, roślin;
 • Dzień Niezapominajki – 15 maja;
 • „Co to jest powietrze?” – poszukiwanie odpowiedzi;
 • „Szukaj wiatru w polu” - zabawy z wiatrem, eksperymenty, doświadczenia;
 • „Chore powietrze” – zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia powietrza i sposobami jego ochrony; 
 • Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca);
 • Wycieczka całodniowa do gospodarstwa agroturystycznego (lub innego miejsca przyrodniczego) - poznawanie zwierząt hodowanych na wsi oraz wyrobów z własnej ekologicznej hodowli; zabawy na łonie natury;
 • „Eko piknik” z udziałem rodziców z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny itp.