P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 

Kilka słów o naszej historii

Przedszkole istnieje od czerwca 1965 roku. Budynek usytuowany jest w cichej i spokojnej części Woli, z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
Przez wiele lat działalności edukacyjnej placówki, realizowaliśmy różne projekty, w które włączaliśmy lokalne instytucje (Wolskie Centrum Kultury, TRAD „Szansa”). Dzięki zaangażowaniu rodziców i grona pedagogicznego od 2000 roku funkcjonuje Amatorski Teatr Rodzicielski „Frik”.

Od 2009 roku placówka funkcjonuje pod rozszerzoną nazwą imienia Warszawskiej Syrenki – nadanie imienia połączone było z jubileuszem 45-lecia placówki. Wybór patrona był nieprzypadkowy – istotne było dla nas, by nasi podopieczni poznawali historię Warszawy i znali tradycje miasta. Wszystkie przedszkolaki poznają także hymn placówki, który związany jest z jej imieniem.

W trakcie swojej działalności przedszkole przechodziło wiele przemian, w tym głównie w zakresie dostosowywania metod edukacyjnych. Od 2012 roku systematycznie podejmujemy starania o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizując międzynarodowe projekty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, a także zmieniającym się przepisom prawa, zobowiązującym Organ Prowadzący do zapewnienia miejsc w przedszkolach podjęta została w 2013 r.  decyzja o przeznaczeniu lokalu po siedzibie tymczasowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Leonarda 6/8 na oddziały przedszkolne.

Dzięki tej inicjatywie powstał Oddział Zamiejscowy Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, który po raz pierwszy przyjął dzieci do dwóch oddziałów w marcu 2015 r. Od września 2015 roku w placówce funkcjonują cztery oddziały dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

Nasza placówka jest jedną z największych na Woli. Mieści się w dwóch budynkach - przy ulicy Tyszkiewicza 33 oraz przy ulicy Leoanrda 6/8, gdzie usytuowany jest Oddział Zamiejscowy, który fukcjonuje od marca 2014 roku.

Staramy się dbać o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, zarówno pod względem edukacyjnym jak i społecznym. Zależy nam, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do funkcjonowania w otaczającym ich społeczeństwie. W związku z tym realizujemy różnorodne projekty, w tym także międzynarodowe, inwestujemy w rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz stwarzamy możliwości do rozpoczynania nauki języka angielskiego przez najmłodsze dzieci uczęszczające do naszej placówki.

W naszej pracy stosujemy metody aktywizujące, dlatego też wiodącą metodą pracy z dziećmi są projekty badawcze, które rozwijają u dzieci umiejętność wnioskowania, logicznego myślenia, chęci poszukiwania, umiejętności wypowiadania się i dyskutowania. Zgodnie z zasadą, że to nauczyciel podążą za dzieckiem modelujemy aktywności dziecięcej zabawy w taki sposób, by nasi podopieczni budując wiedzę o otaczającym świecie, zawsze odnosili sukces i potrafili wierzyć we własne możliwości, asystujemy dziecku w jego odkrywaniu świata, wspieramy je i motywujemy do podejmowania wysiłku w zdobywaniu nowych umiejętności.

Każdego roku realizujemy inwestycje budowlane i modernizacje, które mają na celu podwyższenie standardu placówki do poziomu europejskiego. Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych placów zabaw, tablic multimedialnych w salach, kącików badawczych wyposażonych w pomoce pozwalające eksperymentować. Częścią naszej pracy jest także wymiana doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki czemu przedszkolaki mogą także poznawać swoich rówieśników z innych państw i wspólnie bawić się z nimi w czasie zajęć prowadzonych przez komunikatory internetowe.