Opłaty za żywienie mogą być dokonywane przelewem na poniższy numer konta

87 1030 1508 0000 0005 5059 8051

 

TERMINY ZBIERANIA OPŁAT

ZA PRZEDSZKOLE

Przedszkole przy ul. Tyszkiewicza :

  04.III.20 r. (środa) w godzinach        0730  - 0900

  05.III.20 r. (czwartek) w godzinach  1500  -  1700

 

Przedszkole przy ul. Leonarda :

  04.III.20 r. (środa) w godzinach         1500  - 1700

  05.III.20 r. (czwartek)  w godzinach   0700  - 0900

 

Ze względu na konieczność rozliczenia przedszkola

z DBFO Wola m.st. Warszawy , prosimy o terminowe dokonanie opłat.