P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 

Opłaty za żywienie dokonuje się przelewem na poniższy numer konta:
87 1030 1508 0000 0005 5059 8051

Opłaty za Radę Rodziców dokonuje są przelewem na poniższy numer konta:
07 1240 1037 1111 0011 0424 1379 

Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty. 

Ze względu na konieczność rozliczenia przedszkola z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy, prosimy o terminowe dokonywanie opłat, tj. do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

Ważna informacja!

Od 01.02.2022 roku nastąpiła zmiana stawki żywieniowej. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem p. Dyrektor Grażyny Ziółek. Do pobrania tutaj