REGULAMIN RADY RODZICÓW

INFORMACJA O ZAPISACH NA DYŻUR WAKACYJNY

  1. W elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne biorą udział dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wskazać turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.
  2. Od 16 kwietnia do 14 maja do godz. 15.00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny, mogą złożyć wniosek o wydanie hasła dostępu do systemu. Dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, (kontynuujące edukację), muszą otrzymać nowe hasła wygenerowane z systemu przez dyrektora przedszkola, a dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych korzystają z hasła do systemu rekrutacyjnego.
  3. Należy pamiętać, że przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło. Hasło zmienione w systemie zapisów na dyżury wakacyjne będzie obowiązywało w systemie rekrutacji.
  4. W przypadku zgubienia hasła przedszkole/szkoła, do której dziecko aktualnie uczęszcza może wygenerować nowe hasło.
  5. Uruchomienie dla rodziców możliwości logowania się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne, uzupełnienia/poprawienia danych i wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nastąpi
  6. Rodzice wprowadzają wnioski do systemu na stronie: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl i następnie przynoszą wersję papierową do przedszkola lub wypełniają wniosek ręcznie.
  7. Zarejestrowany wniosek  należy wydrukować, podpisać i złożyć w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
  8. Wnioski można składać
  9. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana 25 maja o godz. 13.00.
  10. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. do 15 czerwca br. Opłatę za dyżur w Przedszkolu nr 237 w wysokości 120 zł należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 87 1030 1508 0000 0005 5059 8051. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie, dyżur wakacyjny, Przedszkole nr 237, 16.08.-31.08.2018 – imię i nazwisko dziecka”. Wnoszenie opłat z kont bankowych rodziców umożliwi zwrot odpisów za żywienie na właściwe konto.Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana 20 czerwca o g. 13.00. 20 czerwca o godz. 14.00 zostanie opublikowana w SYSTEMIE informacja o wolnych miejscach w dyżurujących przedszkolach/szkołach.