REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY

PRZYJMOWANE SĄ W PRZEDSZKOLU NR 237 IM. WARSZAWSKIEJ SYRENKI

PRZY UL. E. TYSZKIEWICZA 33 W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

PONIEDZIAŁEK          08.30 - 10.00

WTOREK                    15.00 - 16.30

ŚRODA                       15.00 - 16.30

CZWARTEK                15.00 - 16.30

PIĄTEK                      08.30 - 10.00

 

 

Poniżej zamieszczamy:

harmonogram dyżurów placówek w czasie dyżuru wakacyjnego

harmonogram rekrutacji na dyżur wakacyjny

zasady zapisów na dyżur wakacyjny

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list dzieci zakwalifikowanych,

w wysokości: 9zł x 10 dni = 90zł

na rachunek :

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

87 1030 1508 0000 0005 5059 8051

w treści przelewu należy wpisać

„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka np. Jan Kowalski”

Brak uiszczenia opłaty we skazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca

w dyżurującym przedszkolu.

 

Rodzice, których dzieci zostaną przyjęte na dyżur wakacyjny i którzy mają w przedszkolu macierzystym zniżkę z opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, proszeni są o odebranie z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, informacji o wysokości ww. opłaty.

Niniejszą informację należy przedłożyć w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego,

w każdym przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało.

Brak zaświadczenia jest równoznaczny z naliczeniem 100% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.